Zmiany w projekcie

W każdym projekcie typowym można wprowadzić zmiany dostosowujące dom do indywidualnych potrzeb inwestora oraz do warunków klimatycznych panujących na działce.

Na czym polegają?

Zmiany zostają naniesione na projekt typowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i indywidualnymi wymaganiami inwestora. Uprawniony projektant wykonuje rysunki zamienne do projektu architektury, konstrukcji i pozostałych branż.

Efekt prac

Efektem końcowym wykonania zmian w projekcie typowym są cztery egzemplarze szczegółowo opracowanej dokumentacji projektowej. Projekt zostaje złożony do urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz służy wykonawcy do przeprowadzenia prac budowlanych.

Najczęściej wprowadzane zmiany

Serwis prowadzi Extradom.pl